Tietosuoja

Tarkala Oy:n ja Hietalahden Pysäköinti Oy:n harjoittama vuokraustoiminta edellyttää määrättyjen henkilötietojen keräämistä. Henkilötietojen kerääminen perustuu sopimukseen asiakkaan ja vuokraajan välillä.

Tarkala Oy:llä ja Hietalahden Pysäköinti Oy:llä on oikeutettu etu sopimuksella olevien ja asiakasrekisteriin talletettujen henkilötietojen säilyttämiseen ja käyttöön asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisissa toimenpiteissä.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään. Luovutamme tietoja vain perintää hoitavalle yritykselle tai viranomaiselle. 

Asiakassuhteen päätyttyä säilytämme sopimuksia ja kirjanpitomateriaaleja kuusi (6) vuotta tilikauden päätyttyä (kirjanpitolaki 2:10§). 

Asiakkaalla on oikeus kirjallisesti pyytää yritykseltä kaikki hänestä säilytetty tieto ja vaatia virheellisen tiedon oikaisemista.

Pyyntö osoitetaan vuokraajana olevalle yritykselle osoitteella Bulevardi 44, 00120 Helsinki.

 

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla olevista asiakkuuteen perustuvan rekisterin tietosuojaselosteista.